Weblog

Een schaalvraag analyseren - gemiddelde en variantie

Michael Van Den Reym - 22 Januari 2013
Bij het uitvoeren van een online enquête kan een schaalvraag gemaakt worden. Hier kan de respondent op een schaal van bijvoorbeeld 1 tot 5 of 1 tot 7 een antwoord aanduiden. Het is ook mogelijk om een legende links en rechts van de schaalvraag te plaatsen en aan de respondent een bijkomende toelichting te vragen.

We kregen volgende vraag binnen over de analyse van de schaalvraag:
Ik heb de resultaten van de enquête opgehaald. Echter bij een aantal vragen moest er een antwoord gegeven worden in schaalvorm: volledig oneens – volledig eens. (5 keuzes)
Daar krijg ik volgende waarden voor terug. Weet jij hoe ik deze vragen dan uit kan leggen

Gemiddelde waarde: 2.68
Variantie: 1.18


In dit geval heeft volledig oneens een waarde van 1 (bolletje 1), volledig eens een waarde van 5 (bolletje 5) en neutraal een waarde van 3 (bolletje 3)
De gemiddelde waarde is 2,68 dat is tussen bolletje 2 en bolletje 3
Dit betekent dat de gemiddelde respondent licht oneens tot neutraal was.
 
Wat nu met de variantie?

De variantie is een statistische maat voor de spreiding van de gegevens. Bijvoorbeeld als je twee respondenten hebt die respectievelijk een 1 en een 5 invullen, dan zal het gemiddelde 3 zijn en de variantie 8. Wanneer beide respondenten een 3 invullen zal het gemiddelde ook 3 zijn maar er is geen variantie (variantie=0). Hoe lager de variantie hoe meer de respondenten dus hetzelfde invullen en als de variantie 0 is zal iedereen hetzelfde antwoord hebben gegeven. 
 
De variantie is in dit geval 1,18. Dit is laag, de antwoorden van de respondent lagen dus dicht bij elkaar. 
Moest de variantie bijvoorbeeld op 5 liggen zou dat willen vertellen dat de respondenten uiteenlopende antwoorden gegeven hadden (een groep ging helemaal akkoord, een andere groep helemaal niet akkoord).

Natuurlijk kan u ook via de online statistieken een grafisch overzicht raadplegen, dit zegt voor de meesten veel meer dan een getal. Op de grafiek zien we dat de meest personen inderdaad antwoord 2 of antwoord 3 hebben ingevuld, zoals we dit konden voorspellen uit de waarden van het gemiddelde en de variantie.

schaalvraag
Deel op Facebook Deel op Facebook Deel op TwitterDeel op Twitter


Reacties

Reactie toevoegen
Uw naam

Uw e-mail

Uw reactie


© 2017 Enquête Maken - VDR WEB