Weblog

Coverage error en sampling error bij enquêtes

Michael Van Den Reym - 14 Maart 2015

In een vorige artikel beschreven we de meetfouten die kunnen ontstaan door een foutieve methode bij het afnemen van het onderzoek.

In dit artikel beschrijven we de fouten die zich kunnen voordien doordat je niet de resultaten van je volledige populatie hebt, maar slechts een deel hiervan.

Coverage error

Als eerste is er de coverage error. De coverage error heeft betrekking tot je lijst van alle respondenten. Dit kan je halen uit een telefoonboek, je e-mail contacten of via de overheid. Dus de coverage is het aantal mensen waarvan je de gegevens hebt om deze daadwerkelijk te contacteren. In het ideale geval heb je de gegevens van alle respondenten uit de doelgroep, dan is je lijst volledig en is er geen sprake van een coverage error.

Het probleem van undercoverage wordt veroorzaakt door dat je van te weinig personen de contactgegevens hebt.

Het probleem van overoverage treedt op indien personen in je lijst niet tot je daadwerkelijke populatie behoren. Als je respondenten vraagt die niet tot de doelgroep van het onderzoek behoren, kan dit de resultaten vertekenen. 

Sampling error

Je hebt een volledige lijst, maar je bevraagt enkel een bepaalde doelgroep. Bijvoorbeeld omdat het teveel tijd kost om iedereen te bevragen (in het geval van een telefonische enquete) 

Een sampling variantie error is een statistische fout omdat je slechts een beperkt aantal mensen bevraagt. Een enquête is sowieso een schatting van de waarden voor de hele populatie. Je kan de sampling variantie error eenvoudig verhelpen door meer respondenten te vinden. Hoe groter het aantal respondenten, hoe groter de betrouwbaarheid. Zie ook het vorige artikel over het bepalen van de steekproefgrootte

Daarnaast is er ook nog een sampling bias error. Deze wordt veroorzaakt doordat bepaalde respondenten vlugger zullen antwoorden op een enquête en de resultaten van deze respondenten kunnen anders zijn de respondenten. Zo zullen werklozen minder snel geneigd zijn om deel te nemen aan een onderzoek over jobs. De sampling bias error kan je niet verhelpen enkel en alleen door meer respondenten te zoeken. 

In een volgend artikel gaan we dieper in op de oorzaken, gevolgen en oplossingen van deze sampling bias en non-response error.

 

 


Deel op Facebook Deel op Facebook Deel op TwitterDeel op Twitter


Reacties

Reactie toevoegen
Uw naam

Uw e-mail

Uw reactie


© 2017 Enquête Maken - VDR WEB