Weblog

Steekproefgrootte berekenen

Michael Van Den Reym - 7 Mei 2014

Een steekproefgrootte is een selectie van personen uit een populatie of doelgroep dat meewerkt aan uw onderzoek. Een steekproefgrootte bepalen is nodig om de betrouwbaarheid van de statistische resultaten te verhogen. Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de grootte van de steekproef:

1) Grootte van de populatie

Dit is het totale aantal personen dat binnen de doelgroep valt. Hoe groter de populatie, hoe groter de steekproef moet zijn. 

2) Benodigde betrouwbaarheid van het onderzoek

Een betrouwbaarheidsinterval van 95% wordt het meest gebruikt. Maar ook een betrouwbaarheid van 99% of 90% kan worden gebruikt.

3) Variatie en standaardafwijking

Hoe groter de variatie in de gegeven antwoorden, hoe groter je steekproef moet zijn. U kan dit vaak echter moeilijk op voorhand inschatten en daarom wordt als standaardafwijking meestal 0,5 genomen.

4) Budget en tijd

Heeft u veel tijd en budget ter beschikken kan u een grotere steekproef bevragen.

Hoe de steekproefgrootte berekenen?

We hebben een eenvoudige calculator om de steekproef te berekenen opgesteld.


Deel op Facebook Deel op Facebook Deel op TwitterDeel op Twitter


Reacties

Reactie toevoegen
Uw naam

Uw e-mail

Uw reactie


© 2017 Enquête Maken - VDR WEB