Weblog

Het marktonderzoeksproces - verschillende stappen in marktonderzoek

Michael Van Den Reym - 31 Maart 2014
Marktonderzoek is een proces dat in verschillende stappen loopt.
proces marktonderzoek


De eerste stap is het definiëren van een probleem. Men stelt een algemene vraag, 
bijvoorbeeld welke marketingactiviteiten men het best onderneemt om een product op 
de markt te brengen.

Daarna identificeert men specifieke factoren van dit algemeen 
probleem, bijvoorbeeld welke doelgroep geïnteresseerd is in het product. Deze stap 
wordt vaak beschouwd als de belangrijkste stap. Immers, wanneer er geen accurate en 
adequate definitie van een onderzoeksprobleem is, zal elke inspanning, tijd en geld die 
hierop volgt, verspild zijn. 
 
Wanneer het onderzoeksprobleem gedefinieerd is, kan men een onderzoeksplan en 
procedure ontwikkelen
. De onderzoeker zal bepalen welk type en welke hoeveelheid 
data hij nodig heeft om het marketingprobleem op te lossen. Er zijn twee types van data:  
primaire data die voor de eerste keer verzameld moet worden en secundaire data die al 
verzameld geweest zijn voor andere doeleinden.

Secundaire data kan gevonden worden in online en offline databases, door interne rapportering, via openbare publicaties of extern aangekocht (bijvoorbeeld bij AC Nielsen). Voordelen van secundaire data zijn de snelheid alsook de lage kost, maar daar tegenover staat dat secundaire data vaak niet voldoende relevant zijn om het gegeven marketingprobleem op te lossen en er dus eigen onderzoeksdata nodig is. 

In deze stap wordt er niet alleen nagegaan welke data men nodig heeft, maar ook 
hoe men deze data verkrijgt. Het internet kan hiervoor gebruikt worden. Van belang is hierbij ook het opstellen van de juiste vragenlijst. We hebben eerder al artikels geschreven over hoe u het best vragen opstelt en wat u beter kan vermijden.

Bij het verzamelen van data is het belangrijk om voldoende respondenten binnen de doelgroep om zo tot een correct steekproef te komen. U kan via de volgende site berekenen hoe groot de steekproef moet zijn: http://journalinks.be/steekproef/ .  

Het analyseren van de data kan meteen op onze site via online statistieken en filteranalyses. U kan ook een excel-bestand downloaden met daarin alle antwoorden per respondent. Dit kan u importeren in gespecialiseerde statistische software zoals SPSS. Met SPSS kan u geavanceerde analyses zoals bijvoorbeeld clusteranalyses en regressieanalyses kan uitvoeren.

Na het analyseren van data kan u het onderzoeksverslag opstellen. We maken het u al gemakkelijk met ons Word-bestand met daarin automatisch de grafieken en antwoorden van de respondenten. Dit kan u verder aanvullen met uw persoonlijke conclusies. 

Deel op Facebook Deel op Facebook Deel op TwitterDeel op Twitter


Reacties

Reactie toevoegen
Uw naam

Uw e-mail

Uw reactie






© 2017 Enquête Maken - VDR WEB