Weblog

Online enquêtevragen opstellen - Wat te vermijden?

Michael Van Den Reym - 24 Maart 2014
Bij het opstellen van een online enquête is de vraagstelling natuurlijk heel belangrijk. Een goede vraagstelling zorgt ervoor dat de respondent gemakkelijker de enquête op een neutrale manier kan invullen. Bij het nakijken van de vragenlijst moet u zeker deze 5 types vragen vermijden:
 1. Vermijd lange vragen
  Lange vragen zijn moeilijk om te lezen en te volgen voor de respondenten. De respondent haakt dan af of leest maar de helft van de vraag. Dit geldt trouwens ook voor de lengte van de antwoordmogelijkheden. Een meerkeuzevraag met meer dan 20 antwoorden kan u best vervangen door een open vraag
   
 2. Vermijd Ja/Nee vragen
  Indien u een Ja/Nee vraag stelt, loopt u het risico dat de respondenten vaker ja dan nee zal aankruisen uit beleefdheid. Hierdoor kan u geen exacte inschatting maken van hoe een respondent denkt. Best zorgt u voor een schaalvraag of meerkeuzevraag met tussenliggende opties. Bijvoorbeeld: helemaal niet - eerder niet - neutraal - eerder wel - helmaal wel.

 3. Vermijd dubbele vragen
  Een voorbeeld van een dubbele vraag is "wat vindt u van onze kwaliteit en onze dienstverlening". In deze vraag moet de respondenten twee verschillende zaken beoordelen. Het is lastig deze vraag te analyseren, omdat voor de ene respondent kwaliteit belangrijker zal zijn in zijn oordeel en voor de andere respondent dienstverlening.
   
 4. Vermijd suggestieve vragen
  Een voorbeeld van een suggestieve vraag is: "wat vindt u van onze verbeterde rapportage". Door het woord "verbeterde" in de vraag op te nemen, zal de respondent ook geneigd zijn positiever te antwoorden. Een betere en meer neutrale vraag is "wat vindt u van de wijzigen aan onze rapportage".
   
 5. Vermijd vage antwoorden
  Ook vage antwoordmogelijkheden kunnen zorgen voor een foutieve analyse. Een voorbeeld is de vraag "hoe vaak gaat u op restaurant?". Indien u dan antwoordmogelijkheden zoals "vaak" en "niet vaak" opneemt kan u moeilijk een analyse maken. Voor de ene respondent is 1 keer om de 2 weken op restaurant gaan vaak, een andere respondent vindt dit niet vaak. Het is dan ook beter om met exact aantallen te werken, bijvoorbeeld "2 tot 4 keer per maand". 

Deel op Facebook Deel op Facebook Deel op TwitterDeel op Twitter


Reacties

Reactie toevoegen
Uw naam

Uw e-mail

Uw reactie


© 2017 Enquête Maken - VDR WEB