Weblog

Enquêtes houden: via telefoon, post, face-to-face of online?

Michael Van Den Reym - 8 Maart 2014
Om marktonderzoek uit te voeren kan men gebruik maken van verschillende media:
  • Telefoon: hierbij verstaan we zowel het traditionele telefoon interview als computer-assisted-telephone-interview (CATI). Bij gebruik van CATI leest de enquêteur de vragen voor en geeft hij de antwoorden rechtstreeks in de computer in.
  • Face-to-face interviews: dit kunnen zowel huis als straat-interviews zijn.
  • Post: zowel de traditionele enquêtes verzonden door de post als mail-panels die bestaan uit een grote representatieve sample van huishoudens die bij participatie vaak incentives krijgen.
  • Uiteraard kan men ook het internet gebruiken.
Survey

We bespreken nu specifiek welke troeven en welke zwaktes online onderzoek biedt tegenover andere technieken.

Flexibiliteit : met flexibiliteit wordt bedoeld het vermogen van het enquêtesysteem om zich aan te passen aan eerder gegeven data. Flexibiliteit bij online onderzoek is hoog, maar hangt ook af van de tool die men gebruikt om de enquête op te stellen. Het gebruik van vertakkingen binnen de enquête is mogelijk via enquetemaken.be. Zo zullen er extra vragen kunnen gesteld worden wanneer de respondent eerder een bepaald antwoord op een vraag gaf.

Diversiteit : het aantal types van vragen die men kan stellen. Wat betreft online onderzoek, hangt dit af van de gebruikte tool kunnen er verschillende vraagtypes gesteld worden: meerkeuzevragen, open vragen, tabelvragen, rangschikvragen en schaalvragen, het is allemaal mogelijk via enquetemaken.be

Het gebruik van fysieke stimuli: bij een online enquête is het mogelijk om stimuli zoals afbeeldingen en  filmpjes te tonen, dit in tegenstelling tot een onderzoek via de post of de telefoon. Smaak en geur kunnen echter jammer genoeg alleen beoordeeld worden tijdens een face-to-face interview.

Sample Controle : bij een marktonderzoek heeft men een bepaalde doelgroep. Bij sample controle controleert men of de steekproef (de sample) gevormd door de ondervraagde personen daadwerkelijk overeenkomen met de doelgroep. Bij internet kan hier zowel een voordeel als een nadeel bestaan. Een voordeel omdat duidelijke afgebakende groepen kunnen ondervraagd worden door het plaatsen van enquêtes op websites waarop deze doelgroepen vooral aanwezig zijn. Het kan hier echt ook een nadeel betreffen aangezien niet iedereen over internet beschikt, zodat bepaalde doelgroepen niet bereikt kunnen worden.

Controle van omgevingsfactoren: resultaten verschillen vaak naargelang de ondervraagde zich in een andere omgeving bevindt. Er bestaat de mogelijkheid dat iemand die de enquête invult samen met vrienden andere antwoorden zal geven dan iemand die de enquête alleen invult na een zware werkdag. Omgevingsfactoren spelen dus een belangrijke rol. Bij online onderzoek zijn deze omgevingsfactoren moeilijk te controleren, dit in tegenstelling met persoonlijke interviews.

Kwantiteit : op het internet kunnen langere enquêtes dan via de telefoon gehouden worden. Er moet echter nog steeds gelet worden op het aantal vragen. Bij te lange enquêtes durven respondenten af te haken.

Response Rate : het percentage van de mensen die effectief aan de enquête wil meewerken. Deze is vrij laag, minder mensen zullen vrijwillig een online enquête beantwoorden dan mee te werken aan een straat- of telefoon interview. De response rate ligt wel hoger dan bij de post aangezien men geen extra moeite moet doen om de enquête te versturen. Men kan de response rate verhogen met behulp van een incentive, bijvoorbeeld het uitloten van een prijs. Bij webgebaseerde enquêtes ligt de response rate tussen 1 en 25%, bij e-mail enquêtes tussen 25 en 50%.

Verkrijgen van gevoelige informatie is bij het internet hoog wegens het sterker gevoel van anonimiteit op het web

Snelheid : de snelheid van het uitvoeren van een online onderzoek ligt veel hoger dan het uitvoeren van een traditioneel onderzoek. In de eerste drie dagen waarover een online onderzoek loopt zal men 80 tot 90% van de respons verkrijgen. Hierdoor is het mogelijk om sneller over belangrijke marketinginformatie te beschikken dan bij de traditionele media.

Kost : Online onderzoek is minder duur dan de post en de telefoon. Immers zowel bij de post (druk en verzendingskosten) als de telefoon (loonkosten) beschikt men over extra kosten die men niet heeft bij online onderzoek. Vaak gaat het om alleen maar vaste kosten en verschilt de kost, buiten eventueel datatoegang, niet tussen 10 of 10000000 respondenten. Toch dient men rekening te houden met additionele kosten die bestaan uit onder andere de groter analysekosten omwille van meer respondenten, en de kost voor steekproef toegang. De kost voor steekproef toegang bestaat uit het verkrijgen van e-mailadressen van mogelijke respondenten van de enquête.

Ondanks deze additionele kosten kunnen we toch besluiten dat onderzoek via internet het goedkoopste alternatief is, vaak zullen immers deze additionele kosten zich niet manifesteren.

Samengevat biedt een online enquête dus veel voordelen, naast ook enkele nadelen. Wanneer u toch voor een face-to-face enquête, post-enquête of telefonische enquête gaat kan u trouwens nog altijd onze enquête software gebruiken voor het vastleggen van de antwoorden. In dit geval krijgt u de gegeven antwoorden onmiddelijk in grafieken.
Deel op Facebook Deel op Facebook Deel op TwitterDeel op Twitter


Reacties

Reactie toevoegen
Uw naam

Uw e-mail

Uw reactie


© 2017 Enquête Maken - VDR WEB