Hotel: online vragenlijst voor bezoekers

Houdt een online enquête onder de bezoekers van uw website en de gebruikers van uw hotelkamers. Zo kunt u gericht informatie inwinnen over de wensen ten aanzien van uw hotel en de logeeraccommodaties. U kunt ook peilen of uw prijzen aan de hoge of lage kant zijn en die bijstellen. Vraag naar sterke en zwakke kanten want dan kunt u verbeteringen invoeren. Met een online enquĂȘte weet u al gauw meer over het functioneren en de aantrekkelijkheid van uw hotel.

U kan de enquête zowel in Nederlands, Frans als Engels maken.

Maak eenvoudig uw online enquête

© 2017 Enquête Maken - VDR WEB