Uw eigen enquete via enquetemaken.be

Webshop onderzoek


Allereerst bedankt voor de moeite die u neemt om deze enquête te bekijken, dan wel in te vullen. De enquête is bedoeld om in het kader van mijn stage bij een race en mountainbike-specialist onderzoek te doen naar de voorwaarden/eisen die potentiële klanten stellen aan hetgeen een webshop te bieden heeft. Dit kan te maken hebben met het assortiment, prijzen, levertijden, voorraad en eventuele andere mogelijkheden.

Er is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar webshops echter is er geen tot weinig informatie met betrekking tot de fietsenbranche, waar op dit moment veel ontwikkelingen zijn wat betreft webshops. Daarom hoop ik dat u mij van deze informatie kan voorzien. De resultaten zullen worden gebruikt in het stageverslag met daarin een advies aan mijn "stagebegeleider". Of dit advies overgenomen wordt moet in de praktijk blijken. 

Het invullen van de enquête duurt hooguit 5 minuten, alvast bedankt.