Uw eigen enquete via enquetemaken.be

Enquête brouwerij De Koninck


Hallo, wij zijn 4 studenten communicatiemanagement van de AP Hogeschool in Antwerpen. Voor een onderdeel van ons eindproject doen wij onderzoek naar brouwerij De Koninck. We willen u daarom een aantal vragen stellen. Het beantwoorden van de vragen zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen. De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en enkel voor dit specifieke onderzoek gebruikt.

Alvast bedankt voor uw medewerking.