Uw eigen enquete via enquetemaken.be

Steun van goede doelen - enquête Streekfonds


Het Streekfonds maakt deel uit van de Koning Boudewijnstichting en steunt een groot aantal goede doelen in West-Vlaanderen en erbuiten. Deze enquête is opgesteld om te achterhalen hoeveel mensen goede doelen steunen en hoe ze beslissen welk goed doel ze willen steunen.