Gebruik jij het MijnOverheid-account en de bijbehorende Berichtenbox?


In het kader van mijn afstudeeropdracht voor de opleiding Communicatie aan de Haagse Hogeschool, doe ik onderzoek naar het gebruik van het MijnOverheid-account en de bijbehorende Berichtenbox.

Doel van het onderzoek is om te achterhalen welke factoren een rol spelen bij het wel of niet digitaal afhandelen van zaken via het MijnOverheid-account en de Berichtenbox.

De vragenlijst bestaat uit 32 vragen en het invullen duurt ongeveer 7 minuten.

Je bent volledig vrij om jouw mening te geven, of deze nou positief of negatief is. Het is belangrijker dat jij de enquĂȘte naar waarheid invult. Vanzelfsprekend worden alle resultaten geheel anoniem verwerkt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

MijnOverheid is de website waar jij toegang hebt tot berichten van overheidsinstanties en informatie kan raadplegen die over jou geregistreerd staat bij die instanties.

De Berichtenbox is een digitale postbus op MijnOverheid waarin jij digitale berichten van de overheid ontvangt. Ook kan je berichten daar bewaren en beheren.