Uw eigen enquete via enquetemaken.be

Evaluatie Ik zie, ik zie avond 2017-10-03 

Beste deelnemer,

U hebt een 'Ik zie, ik zie' avond van "Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet....", een burgerinitiatief van Els Maas, bijgewoond.
 

Graag vragen wij u de hier onderstaande vragen te beantwoorden, zodat wij een beeld krijgen hoe u deze avond ervaren heeft.

Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 2 minuten.Deze evaluatie kan geheel anoniem ingevuld worden en de gegevens zullen, indien gewenst, ook als zodanig worden verwerkt.


Bij voorbaat hartelijk dank,

Namens alle medewerksters,

Els Maas

www.ikzieikziewatjijnietziet.com