Uw eigen enquete via enquetemaken.be

Vervoer Aalburg/Hank


Op dit moment is er geen of zeer beperkt openbaar vervoer van Aalburg naar Hank. Een werkgroep van de gemeente Aalburg onderzoekt momenteel, op verzoek van een aantal ouders, de mogelijkheden om deze verbinding te verbeteren. Vanuit Hank is er een goede verbinding in de noord – zuid richting. Indien hier goed en snel op aangesloten wordt ontstaat de mogelijkheid binnen acceptabele tijd met het openbaar vervoer richting onder andere Breda, Gorinchem en Utrecht te reizen. De gedachte van de werkgroep gaat uit naar een snelle verbinding met opstapplaatsen langs de provinciale weg (N263) tussen Wijk en Aalburg (Kromme Nol) en Hank. Om de haalbaarheid en het mogelijke gebruik van een dergelijke lijn te onderzoeken vragen wij u onderstaande vragen te beantwoorden: