Uw eigen enquete via enquetemaken.be

Reclame onderzoek


Geachte Heer / Mevrouw,

Dank u voor het bezoeken van onze enquête. Deze enquête is onderdeel van ons profielwerkstuk, en gaat over de effecten van televisie reclame op het menselijk gedrag. Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u ons om het beste resultaat te behalen.

Bij voorbaat bedankt voor het invullen,

Carmen Dekkers en Jessie Hogenkamp.