Uw eigen enquete via enquetemaken.be

ENQUETE e-Bug Belgiƫ


Beste leerkracht,  

Begin dit schooljaar ontving uw school een gratis e-Bug* lessenpakket.  

Wij hopen dat u en uw leerlingen intussen kennisgemaakt hebben met het pakket. Om beter zicht te krijgen op het gebruik, en de sterke en zwakkere punten van het e-Bug materiaal, vragen wij u een korte enquête in te vullen. Het beantwoorden van de vragen neemt slechts enkele minuten in beslag. Suggesties om e-Bug nog meer te in de kijker te zetten of gebruiksvriendelijker te maken, zijn ook welkom.

Wij danken u alvast van harte voor uw bereidwillige medewerking!

Onder de deelnemers zullen enkele toepasselijke prijzen verloot worden. Als u hiervoor in aanmerking wenst te komen, vergeet dan niet uw e-mailadres  op te geven aan het einde van de vragenlijst.

*e-Bug is een Europees project. Het lesmateriaal voor België kwam tot stand door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en met de steun van het Ministerie van Onderwijs en Vorming en Unicef België.