Uw eigen enquete via enquetemaken.be

Gavenbank


Samen werken aan een droom: wat zijn jouw talenten?!

Voor onze gemeente hebben we een nieuw beleidsplan gepresenteerd waar de gemeente met enthousiasme heeft ingestemd! 

Wat voor ieder bedrijf en voor elke organisatie geldt, geldt ook voor onze gemeente: het zijn de mensen die het (moeten) doen. Je kunt nog zulke goede plannen of ideeën willen realiseren, alles staat of valt met de mensen die het moeten doen.

Als kerk ben je aangewezen op de gemeenteleden die allemaal hun inzet doen als vrijwilliger. En het liefst zou ieder gemeentelid zijn/haar steentje moeten bijdragen, samen moeten we werken aan een droom. 

Ook jij kunt daaraan je steentje bijdragen!

Nu hebben we ook allemaal andere talenten, gaven gekregen. Door die verschillende talenten, kunnen we ook alle dingen die gedaan moeten worden verdelen onder elkaar, zodat niet alles door dezelfde mensen gedaan hoeft te worden en je alleen de dingen gaat doet die je leuk vindt. 

De één krijgt weliswaar andere talenten dan de ander, maar dat betekent niet dat de één of de ander méér of minder verantwoording heeft hetgeen dat hij/zij heeft, goed te gebruiken. Wees dus een goed rentmeester over wat je hebt en verspeel je talenten niet! 

Waarvoor wil jij jouw talenten inzetten? In deze enquête kun je aangeven naar welke kerkelijke activiteiten jouw belangstelling uitgaat.

Heel eenvoudig door een kruisje te plaatsen in het bijbehorende vakje. Het verplicht je tot niets, op het moment dat je benaderd wordt, kun je altijd nog zien hoe je hier invulling aan wilt geven. 

Bouw mee aan onze gezamenlijke droom, verspeel je talenten niet en vul de enquete in! Hartelijk dank alvast!

(Zijn er meerdere gezinsleden? Dan vragen wij u om voor ieder apart een enquête in te vullen!)