Uw eigen enquete via enquetemaken.be

De invloed van de euro


Deze enquête wordt gehouden ter aanvulling van mijn profielwerkstuk over de invloed van de euro, waarin ik d.m.v. literatuuronderzoek de invloed van de euro op de economie van Nederland en Duitsland  met die van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk vergelijk.

Deze enquête is volledig anoniem. Het kost slechts een kleine moeite deze enquête in te vullen en ik hoop dat u deze enquête serieus invult.