Uw eigen enquete via enquetemaken.be

Oudertevredenheidspeiling 2013 mini enquête basisschool Klimop


Aanleiding van deze mini enquête

 

De resultaten van de oudertevredenheidspeiling 2013 zijn met de directie van de school en met de medezeggenschapsraad (MR) besproken. Een uitgebreide rapportage kunt u vinden op deze webpagina. Naar aanleiding van de oudertevredenheidspeiling 2013 heeft de directie van de school samen met de MR besloten een mini enquête te maken om een aantal punten extra aandacht te geven. De enquête zal anoniem worden verwerkt. De antwoorden zullen dus niet herleidbaar zijn naar degene die antwoorden heeft gegeven.

 

 

Doel van de mini enquête

 

 

Door middel van deze enquête willen we (directie en MR) meer inzicht verkrijgen in bepaalde onderwerpen waarvan het niet helemaal duidelijk is waarom de score lager is dan het landelijk gemiddelde.

 

 

De onderwerpen

 

 

Er zijn drie onderwerpen geïdentificeerd waar we verwachten dat uw additionele input zal leiden tot effectievere acties en om beter tegemoet te komen aan het verwachtingspatroon van de ouders. De drie onderwerpen uit de oudertevredenheidspeiling 2013 welke nadere aandacht krijgen zijn:

 

 

- item 11: Begeleiding leerlingen met problemen;

 

 

- item 13: Aandacht voor pestgedrag;

 

 

- item 34: Overblijven tussen de middag