Uw eigen enquete via enquetemaken.be

Test je kennis over EHBO en letselpreventie


De Vlaamse Schermbond wil een onderzoek doen naar de kennis rond Eerste Hulp bij Ongevallen en letselpreventie.

Alvast bedankt voor de bereidwilligheid!