Uw eigen enquete via enquetemaken.be

Afleidingsmateriaal voor varkens


Beste varkenshouder,

Naar aanleiding van het FOD-project ‘Onderzoek naar aanpassingen van het management of verrijkingselementen ter voorkoming van staartbijten en kannibalisme bij varkens’ organiseren de onderzoeksgroepen Dier&Welzijn (KU Leuven|Thomas More) en Huisdierengenetica (KU Leuven) deze enquête bij varkenshouders.

Staartbijten en kannibalisme is een probleem in varkenshouderijen dat een negatieve impact op de financiële opbrengsten heeft. In dit project willen we oplossingen onder de vorm van hokverrijking en managementfactoren onderzoeken. Uw mening en ervaringen als varkenshouder zijn uiterst belangrijk bij de zoektocht naar de meest geschikte oplossingen.

Via deze enquête willen we dieper ingaan op het verrijkingsluik. We willen hiermee een beeld vormen van de visie van de varkenshouder over de haalbaarheid en efficiëntie van het toepassen van verrijkingselementen om bijtproblemen bij varkens te voorkomen.

Het invullen van de enquête zal slechts enkele minuten van uw tijd vragen. De gegevens van de enquête worden vertrouwelijk behandeld. De resultaten en bevindingen hieruit kan u later terugvinden op de website http://www.diereninformatie.be/varkens/intactestaarten.

Meer informatie over het project vindt u eveneens terug op deze website.

Wij danken u alvast voor uw medewerking,

Het projectteam

Jos Van Thielen, Nadine Buys, Anneleen Bulens, Sanne Van Beirendonck en Bert Driessen