POBOS: tevredenheidsenquête na één jaar


Beste,

Het is nu ongeveer een jaar geleden dat u een moeilijke periode heeft meegemaakt. In het kader van de evaluatie van de hulpverlening die u toen werd aangeboden, stellen we het op prijs mocht u deze vragenlijst invullen. Deze vragenlijst wordt met de grootste discretie behandeld en valt onder de bepalingen opgenomen in de wet ter bescherming van het privéleven. De resultaten van deze enquête dienen enkel om de kwaliteit van onze hulpverlening te verbeteren.

Deze enquête bevat zes vragen en zal slechts vijf minuten van uw tijd innemen.

Alvast onze hartelijk dank voor uw bereidwillige medewerking.

Het POBOS-team