Uw eigen enquete via enquetemaken.be

Enquête voor het ontwerpen van een nieuw kattenproduct


Geachte katteneigenaren,
 
Voor mijn afstudeerproject aan de opleiding Industrieel Ontwerpen ben ik bezig een nieuw product voor katten te ontwerpen. Graag zou ik meer inzicht in de doelgroep willen verkrijgen met behulp van een enquête. Tijdens en aan het einde van de enquête zal duidelijk worden om welk soort product het gaat. Op deze manier laat ik u zo onbevooroordeeld mogelijk de enquête invullen. Door de enquête in te vullen kunt u meehelpen het ontwerp in de gewenste richting te sturen. Uiteraard kunt u op de hoogte worden gebracht van de resultaten, mocht u daar interesse in hebben.
 
Bij voorbaat dank,
 
Sophie