Uw eigen enquete via enquetemaken.be

PATIËNT, Tweede bezoekgeen last                                         ondraaglijke lastgeen last                                         ondraaglijke lastgeen last                                         ondraaglijke lasterg/zeer ontevreden                                         erg/zeer tevredengeen last 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ondraaglijke last
a. pijn/stijfheid op de behandelde plek
b. toename huilen
c. slechter slapen
d. toegenomen vermoeidheid
e. drukker gedrag
f. Minder drinken/ eten
g. misselijkheid of spugen
h. concentratie stoornissen
i. obstipatie of juist diarree
j. verslechtering in motoriek


Maak uw eigen online enquête via enquetemaken.be