logo enquete maken

Wij delen onze kennis over online enquêtes

Opstellen Verspreiden Analyseren

Enquete Maken Blog

Alles over online enquêtes

Wat je zeker niet mag doen bij het opstellen van enquête vragen

Wil je jouw online enquête er super laten uitzien? Dan is het natuurlijk belangrijk op de juiste manier de vragen laten stellen.

Op een goede manier jouw vraag stellen heeft heel wat voordelen

 • Meer reacties, want de respondent kan sneller de vraag begrijpen en haakt dus minder snel af
 • Je respondent kan de vraag op een neutrale manier invullen
 • Je krijgt meer te weten van de respondent

Vermijd zeker deze 5 fouten bij het opstellen van je enquête.

  1. Vermijd lange vragen
   Lange vragen zijn moeilijk om te lezen en te volgen. Je respondenten haken dan sneller af. Ook voor de lengte van de antwoordmogelijkheden moet je hier rekening mee houden. Een meerkeuzevraag met meer dan 20 antwoorden kan je dan best vervangen door een open vraag.
  2. Vermijd Ja/Nee vragen
   Bij een Ja/Nee vraag loop je het risico dat de respondenten vaker ja dan nee zal aankruisen uit beleefdheid. Hierdoor kan je geen exacte inschatting maken van hoe een respondent denkt. Best kies je dan voor een schaalvraag of meerkeuzevraag met tussenliggende opties. Bijvoorbeeld: helemaal niet – eerder niet – neutraal – eerder wel – helemaal wel.
  3. Vermijd dubbele vragen
   Een voorbeeld van een dubbele vraag is “wat vindt u van onze kwaliteit en van onze dienstverlening”. In deze vraag moet de respondenten twee verschillende zaken beoordelen. Je kan dan achter deze vraag moeilijk analyseren, omdat voor een respondent vooral kwaliteit belangrijk is en voor een andere vooral de dienstverlening.
  4. Vermijd suggestieve vragen
   Je wil dat je respondent op een neutrale manier de enquête invult. Dan moet je hier rekening mee houden bij je woordkeuze. Een voorbeeld van een suggestieve vraag is: “wat vind je van onze verbeterde rapportage”. Door het woord “verbeterde” in de vraag op te nemen, zal de respondent ook geneigd zijn positiever te antwoorden. Een betere en meer neutrale vraag is “wat vind je van de wijzigen aan onze rapportage”.
  5. Vermijd vage antwoorden
   Ook vage antwoordmogelijkheden kunnen zorgen voor een foutieve analyse. Een voorbeeld is de vraag “hoe vaak ga je op restaurant?”. Zo kan u bij antwoordmogelijkheden zoals “vaak” en “niet vaak” vaak geen goede analyse maken. Voor de ene respondent is 1 keer om de 2 weken op restaurant gaan vaak, een andere respondent vindt dit niet vaak. Je kan dan beter met exacte aantallen te werken, bijvoorbeeld “2 tot 4 keer per maand”.

Zo, met deze tips hopen we dat je aan de slag kan met het maken van een online enquête!