logo enquete maken

Wij delen onze kennis over online enquêtes

Opstellen Verspreiden Analyseren

Enquete Maken Blog

Alles over online enquêtes

De perfecte inleidende tekst schrijven voor jouw enquête.

Een slechte inleidende tekst bij jouw enquête kan meteen respondenten doen afhaken.We geven enkele tips over hoe je best een inleidende tekst voor een vragenlijst schrijft.

Om professioneel over te komen bevat een inleidende tekst best geen typfouten, lees dus zeker de tekst na.

Tenzij dit echt nodig is om de opzet van een onderzoek uit te leggen, schrijf je ook best geen 2 A4-bladzijden tekst want weinig respondenten zullen dit volledig lezen.

De volgende 3 elementen moeten zeker aan bod komen in je inleiding:

1) Wie neemt de enquête af?
Respondenten willen weten wie de resultaten zal inkijken. Hoe meer je over jezelf bekend maakt, hoe betrouwbaarder je overkomt.
Indien het om een enquête over een bedrijf gaat, vermeld dan zeker een naam met eventueel contactgegevens, je functie en je bedrijfsnaam.
Als je een student bent, vermeld dan zeker je volledige naam, welke richting je exact doet en voor welk vak of opdracht je de enquête wenst uit te voeren.

2) Wat is het doel van de vragenlijst?
Respondenten weten graag waarom ze de vragenlijst invullen en wat er uiteindelijk met de resultaten gaat gebeuren. Vertel hun bijvoorbeeld dat er rekening mee gehouden wordt bij het verbeteren van de dienstverlening. Je kan ook vermelden dat de resultaten niet worden doorgegeven aan derden.

3) Hoeveel tijd kost het om de enquête in te vullen? 
Maak een tijdsinschatting hoe lang het duurt om de enquête in te vullen. Een tijd in minuten zegt altijd meer dan het aantal vragen. Een eventuele incentive (vb. kans op een prijs, gratis bon) moet je natuurlijk steeds in de inleidende tekst vermelden.

Voorbeeld inleidende tekst tevredenheidsonderzoek:

Beste,

Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan ons jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. Met dit onderzoek wensen we uw mening te weten te komen over onze diensten.

We gebruiken de resultaten om onze dienstverlening verder te optimaliseren. We geven in geen geval informatie van dit onderzoek door aan derden.

Het invullen van de vragenlijst duurt slechts 5 minuten.

Bij voorbaat dank,
Jan Peters,
Customer Service Team Bedrijf X